Kosten: de “Standard” formule

 

Op de pagina m.b.t. de kosten vindt men informatie over onze twee tariefformules:

· “Standard”

· “Tailor made”

       “Standard” tariefformule

Iedere bemiddelings- of arbitrageprocedure via CEDIRES ligt ingebed in een constant streven naar de hoogste kwaliteit, aan een zeer strak tempo en aan een correcte prijs.

Onderstaande tabel bevat de details van de “Standard” formule van CEDIRES. 

 

Binnen CEDIRES is het nastreven van de hoogst mogelijke kwaliteit van juridische dienstverlening de eerste bekommernis.  Wij werken, zelfs aan onderstaande tarieven, helemaal niet aan bodemprijzen, maar eenvoudigweg aan correcte tarieven.  Kwaliteit staat bij ons weliswaar op de eerste plaats, maar we zien niet in waarom kwaliteit overprijsd zou moeten zijn.

.

CEDIRES

 Center for Dispute Resolution

              

1. De arbitragekosten omvatten de honoraria en de kosten van de arbiters, evenals de administratieve kosten van CEDIRES.

1.1. De honoraria van de arbiters worden door CEDIRES vastgesteld overeenkomstig de omvang van het geschil en binnen de hierna vermelde grenzen :

Bedrag in geding

Honoraria

(in EURO)

Minimum

Maximum

van
tot

0,00
12.500,00

312,50

825,00

van
tot

12.501,00
50.000,00

825,00 + 0,5%
vbb 12.500

825,00 +2,5,00%
vbb 12.500

van
tot

50.001,00
100.000,00

1000,00 + 1,50%
vbb 50.000

1.825,00 + 2,00%
vbb 50.000

van
tot

100.001,00
500.000,00

1.825,00 + 0,75%
vbb 100.000

3.000,00 + 0,75%
vbb 100.000

van
tot

500.001,00
1.000.000,00

5.000,00 + 0,75%
vbb 500.000

6.250,00 + 0,75%
vbb 500.000

van
tot

1.000.001,00
5.000.000,00

8.500,00 + 0,35%
vbb 1.000.000

10.000,00 + 0,375%
vbb 1.000.000

van
tot

5.000.001,00
10.000.000,00

22.500,00 + 0,15%
vbb 5.000.000

30.000,00 + 0,15%
vbb 5.000.000

van
tot

10.000.001,00
50.000.000,00

35.000,00 + 0,0125%
vbb 10.000.000

40.000,00 + 0,0125%
vbb 10.000.000

 

Boven

45.000,00 + 0,006%
vbb 50.000.000

70.000,00 + 0,009%
vbb 50.000.000

vbb = van bedrag boven

1.2. De administratieve kosten van CEDIRES worden forfaitair bepaald op 10% van de honoraria.

2. Ieder verzoek tot arbitrage overeenkomstig de bepalingen van het CEDIRES-reglement moet vergezeld gaan van een betaling van 250 EUR als voorschot op de administratiekosten. Dit bedrag is niet terugvorderbaar en wordt in mindering gebracht op het door de eiser verschuldigde deel van de provisie voor arbitragekosten.

Voor de arbitrages met een beperkt geldelijk belang (= 1e schijf hierboven opgenomen) bedragen de registratiekosten 125 EUR.

 3. Indien de arbiter onderworpen is aan de BTW meldt hij dit aan CEDIRES, dat vervolgens de BTW op het ereloon van de arbiter van de partijen zal vorderen.

4. Indien bijzondere omstandigheden dit vereisen, kan CEDIRES de arbitragekosten vaststellen op een hoger of lager bedrag dan wat uit de toepassing van de tarieflijst voor arbitrage voortvloeit.

5. Wanneer het scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat, worden de bovengenoemde vastgestelde percentages en bedragen van kosten met 2,5 vermenigvuldigd.