WIE ZIJN WE

 

Stichtende leden, in alfabetische volgorde

 

Hélène de Looz-Corswarem, vice-voorzitter van CEDIRES;

Kris Wagner, voorzitter van CEDIRES.

 

Hélène de Looz-Corswarem (lic. iuris, D.E.S. droit fiscal & économique) is advocaat en erkend bemiddelaar.

 

Kris Wagner (bac. phil., KUL, lic. iuris, KUL, LL.M., Harvard, dr. iur., KUL), is advocaat.  Hij is tevens plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, en erkend bemiddelaar.

 

 

Leden, in alfabetische volgorde

 

Gewezen Stafhouder Bertrand Asscherickx

Dominique Blommaert

Stephanie Blommaert

Gewezen Stafhouder Alain Colmant

Christa Cantieni Cunin

Arnaud David

Astrid de Bandt

Jean-Pierre de Bandt

Jan Decorte

Elfri De Neve

Elisabeth de Pitteurs de Budingen

Claude Devoet

Prof. Jos Dumortier

Damien d’Ursel

Brigitte Fauconnier

Prof. dr. Frank Fleerackers

Jan Ghysels

Prof. dr. Olav Haazen

Prof. em. dr. Jacques Herbots

Jean Herveg

Patrick Kileste

Gewezen Stafhouder Bernard Mailleux

Stafhouder Bernard Mairiaux

Harold Minjauw

Lieven Peeters

Michel Peruch

Flip Petillion

Guy Schepers

Dominique Smeets

Gewezen Stafhouder Alex Tallon

Prof. dr. Robbie Tas

William Timmermans

Paul Van den Bulck

Florence van de Putte

Patrice Vanderbeeken

Mario Van Santvoort

Prof. dr. Alain-Laurent Verbeke

Ignace Vernimme

Francine Wachsstock

Bertrand Asscherickx (doctor in de rechten, KU Leuven, licentiaat in het notariaat, KU Leuven, 1970) is advocaat aan de balie te Brussel en managing partner bij Racine & Vergels [...]

 

Dominique Blommaert is advocaat aan de balie te Brussel.  Hij is verbonden aan Janson Baugniet sinds 1994, waar hij vennoot werd sinds 1998 [...]

 

Stephanie Blommaert

 

Alain Colmant

 

Christa Cantieni Cunin

 

Arnaud David

 

Astrid de Bandt [...]

 

Jean-Pierre de Bandt [...]

 

Jan Decorte (lic. iur., 1991, KUL, bac. phil., 1994, KUL) is advocaat aan de Brusselse balie sinds 1991. [...]

 

Elfri De Neve is advocaat te Oudendaarde. [...]

 

Elisabeth de Pitteurs de Budingen is advocaat aan de balie te Namen sinds 1986.  Zij is tevens plaatsvervangend vrederechter en ere-consul van het Groot-Hertogdom Luxemburg.

 

Claude Devoet

 

Jos Dumortier is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.  [...]

 

Damien d’Ursel

 

Brigitte Fauconnier

 

Frank Fleerackers is professor en advocaat.  Hij is voormalig decaan van de rechtsfaculteit van de KU Brussel. [...]

 

Jan Ghysels

 

Olav Haazen is hoogleraar in Leiden en advocaat in New York. [...]

 

Jacques Herbots [...]

 

Jean Herveg is advocaat aan de balie te Brussel (sinds 1993) en lid van het “Centre de Recherche Information, Droit et Société” [...]

 

Patrick Kileste

 

Bernard Mailleux (Lic. Rechten KUL 1978 – onderscheiding) is advocaat aan de Balie te Tongeren sedert 1980 en vennoot bij ConSenso-advocaten. Hij was onder andere Stafhouder van de balie van Tongeren in 2002-2004, is auteur bij Kluwer inzake Gerechtelijk Akkoord en Faillissement, Gastdocent PHL Handels- & Insolventierecht. Hij is tevens plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Tongeren en Voorzitter van een Tuchtkamer van de balies Antwerpen-Limburg.

 

Bernard Mairiaux

 

Harold Minjauw [...]

 

Lieven Peeters is vennoot bij ALTIUS.  Hij staat mee aan het hoofd van het Regulatory & Real Estate team.  Hij is een gerenommeerd expert op het gebied van bouw- en vastgoedtransacties met een sterke achtergrond in contractenrecht en algemeen handelsrecht.  Hij wordt als dusdanig ook erkend door onder meer Chambers Europe, Legal500, PLC Which Lawyer en World Leading Experts.  Hij ontving ook de  “Client Choice Award 2011 - category Commercial Property” van de International Law Organisation.  In zijn vastgoedpraktijk begeleidt en adviseert hij cliënten over alle aspecten van vaak complexe vastgoedgerelateerde transacties waaronder het structureren van vastgoedprojecten, overnames en fusies in vastgoed, sale-and-leaseback transacties, joint ventures, leasing, publiek-private samenwerking en split structures. Lieven Peeters adviseerde in verscheidene grote transacties op de Belgische markt die betrekking hadden op verschillende shopping centra, kantoorgebouwen, commercieel vastgoed, distributiecentra en stedelijke ontwikkelingsprojecten.  Hij is gespecialiseerd in een aantal nicheproducten zoals rusthuizen en gemengde vastgoedprojecten.  Lieven Peeters studeerde af aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic. Jur. 1995) en behaalde een LL.M. aan de University of Virginia (1996). In 1996 werd hij toegelaten tot de Brusselse balie.  Hij werkte 14 jaar bij het kantoor Linklaters (voorheen De Bandt, Van Hecke & Lagae).

 

Michel Peruch (burgerlijk ingenieur, U.Lg., AMP, Harvard Business School, ICF certified coach) is bedrijfsleider en executive coach (Brussel).

 

Flip Petillion [...]

 

Guy Schepers (°1948) is Licentiaat in de Rechten (K.U.L. 1972) en evolueerde van advocaat over counsel tot scheidsrechter in bouw- en handelsgeschillen.

 

Dominique Smeets […]

 

Alex Tallon (cand. iur. FUNDP, lic. iur. KUL 1981) is advocaat aan de balie te Brussel en vennoot bij Praetica.  Hij was Stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel (2008-2010).     Hij is tevens voorzitter geweest van het Vlaams Pleitgenootschap (1994-1995).  Hij is lid van de redactie van Ingénieur Conseil.

 

Robbie Tas is vennoot bij het advocatenkantoor Curia te Leuven. Hij behaalde diploma's aan de K.U. Leuven (1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten).  Van 1994 tot 2002 was hij assistent vennootschapsrecht bij Prof. Dr. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven, waar hij doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA.  Van 1997 tot 2003 nam hij mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar.  Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus.  Hij is sinds 2004 docent in de "Master na Master Vennootschapsrecht" aan de K.U. Brussel. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.). Hij is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en geeft geregeld lezingen over deze materies.  Daarnaast is hij ook secretaris van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven.  Hij begon zijn praktijk als advocaat in 1995 bij De Bandt Van Hecke & Lagae (thans Linklaters) te Brussel en startte in 2000 een eigen kantoor in Leuven.  In 2002 werd hij vennoot bij het Leuvense kantoor maxius, waar hij de afdeling vennootschapsrecht leidde.  Op 1 oktober 2006 stond hij als vennoot mee aan de wieg van het kantoor Curia.

 

William Timmermans

 

Paul Van den Bulck is lid van de balies van Brussel en Parijs.  Hij beoefent zijn rechtspraktijk in België en in Frankrijk.  Hij is vennoot bij het advocatenkantoor McGuireWoods LLP.  Hij focust op auteursrecht, merkenrecht, domeinnamen, octrooien, bescherming van tekeningen en modellen, en de juridische aspecten inzake biotechnologie, media en entertainment (met inbegrip van kansspelen), nieuwe technologieën, persoonsgegevens en marktpraktijken.  Hij treedt geregeld op als bemiddelaar en arbiter inzake intellectuele eigendom, informatietechnologie en handelsrecht.  Hij vertegenwoordigt cliënten in een brede waaier van industrieën (consumenten- en industriële producten, entertainment, technologie en software, mode- en luxegoederen, enz.). Hij onderwijst aan de Université Panthéon-Assas Paris II (IP arbitrage en bemiddeling) en aan de Université de Strasbourg (octrooien op software).

 

Florence van de Putte is advocaat aan de balie te Brussel.  Zij is voltijds actief als bemiddelaar en lid van de Federale Bemiddelingscommissie. [...]

 

Patrice Vanderbeeken [...]

 

Mario Van Santvoort

 

Alain-Laurent Verbeke (°1964) is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (sinds 1991) en de Universiteit Tilburg (sinds 1999).  Hij onderwijst contractenrecht, goederenrecht, familiaal vermogensrecht en successieplanning, internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking, onderhandeling en bemiddeling.  Hij onderwijst onderhandelen (Negotiation) als Visiting Professor of Law aan de Harvard Law School (sinds 2007) en aan de UCP Global School of Law te Lissabon (sinds 2008).  Hij onderwijst successieplanning aan de VU Brussel (sinds 2008) en bekleedde de Belgische Francqui Leerstoel (2010-2011, VUB).  Aan de Leuvense rechtsfaculteit is hij voorzitter van de Afdeling Privaatrecht en het Centrum voor Notariaat, evenals directeur van het Instituut voor Contractenrecht en codirecteur van het Instituut voor goederenrecht.  Aan de faculteit Psychologie is hij co-directeur van LCM (Leuven Center for Collaborative Management).  Verbeke is stichtend vennoot van GREENILLE, een advocatenkantoor met advocaten te Brussel en Antwerpen, en advocaten en notarissen in Amsterdam en Rotterdam.  Als advocaat heeft hij ruime ervaring inzake family governance en onderhandelen van nalatenschappen, echtscheidingen en contractuele geschillen.  Hij is mediator en treedt geregeld op als arbiter in nationale en internationale contractuele en erfrechtelijke geschillen.

 

Ignace Vernimme is advocaat.  Hij is partner bij Stibbe.

 

● Francine Wachsstock is advocaat te Antwerpen (kantoor WACHSSTOCK & SCHARF).  Zij behaalde haar diploma Licentiaat in de Rechten met grootste onderscheiding aan de Universitaire Instelling Antwerpen in 1983.  Zij was voorzitter van de Raad van Bestuur van De Post – La Poste. In de telecomsector was zij bestuurder bij Belgacom en in de verzekeringsector diende zij in de Raad van Bestuur van Royale Belge en later Axa Belgium.

 

Stephan Wagner [...]

 

Michaël Warson is partner van het Limburgse advocatenkantoor Advocom Advocaten & Bemiddelaars. Hij is actief als advocaat, curator en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij wordt geregeld aangesteld als bemiddelaar door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt in het kader van gerechtelijke bemiddelingen. Hij heeft een praktijkervaring van ruim 60 bemiddelingen (vrijwillig en gerechtelijk). Hij is tevens lid van de Algemene Vergadering van de OVB en lid van de ADR-commissie van de OVB evenals die van de Orde van Advocaten te Hasselt. Michaël Warson is lesgever in het kader van de permanente vorming georganiseerd onder auspiciën van de Federale Bemiddelingscommissie. Hij staat de commissie “Europees & Internationaal” van de Federale Bemiddelingscommissie bij als expert-raadgever. Hij is co-auteur van het boek “Praktische Gids Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken”.

 

Guido Zians (lic. iur. 1987, UCL) is advocaat aan de balie te Eupen.  Hij is medestichter van het kantoor Zians-Haas (St. Vith).  Hij is Past-Voorzitter van de advocatenvereniging Belgavoka.  Hij was Stafhouder van de Balie te Eupen (2008-2010).  Hij is auteur van "Handbuch für Mieter und Vermieter", Grenz-Echo-Verlag, 1995, "Die Gesetze vom 7. und 13. April 1995, Abänderung der Gesetzgebung über die Handelsgesellschaften" (samen met de bedrijfsrevisoren Helmut THISSEN en Alain KOHNEN), IHK-Eupen, 1995, "Grundzüge des belgischen Gesellschaftsrechts, Steuerberaterkammern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, 2000", en andere publicaties op het gebied van het huur- en vastgoedrecht, handelsrecht en vennootschappenrecht.

   

Stephan Wagner

Michaël Warson

Gewezen Stafhouder Guido Zians

CEDIRES

 Center for Dispute Resolution