Welkom bij CEDIRES

CEDIRES is een gespecialiseerd Centrum voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR, alternative dispute resolution). Procederen voor de rechtbank vertoont allerlei nadelen: niet zelden duren procedures meerdere jaren, het kostenplaatje kan erg hoog oplopen, er bestaat jarenlange onzekerheid, het conflict wordt uitsluitend benaderd vanuit een juridische logica, enz. Vanuit de wetenschap dat rechtbankprocedures vaak bron zijn van tijdverlies, … Read more

Aandeelhoudersgeschillen

Rechtbankprocedures m.b.t. aandeelhoudersgeschillen zijn meestal duur en tijdrovend. Wie op lange termijn kosten en energie wil uitsparen, laat zich best in een zo vroeg mogelijk stadium adviseren (en maakt gebruik van de CEDIRES arbitrageclausule in iedere aandeelhoudersovereenkomst). Zelfs al zijn er meningsverschillen op persoonlijk vlak, dan nog kan het mogelijk zijn een regeling te treffen … Read more