Modelcontracten

Modelcontracten (ook genaamd voorbeeldovereenkomsten) zijn instrumenten die zowel nuttig als gevaarlijk kunnen zijn. Nuttig omdat het niet altijd nodig is ieder contract te schrijven beginnend van een blanco bladzijde. Een contract gesloten op basis van een model is in sommige gevallen ook vollediger en evenwichtiger dan een summiere tekst.  Tegelijk kunnen modelcontracten gevaarlijk zijn, omdat ze niet altijd aangepast zijn aan een specifieke situatie. Bovendien evolueert de wetgeving voortdurend, zodat modelcontracten niet altijd in overeenstemming zijn met de meest recente stand van de wetgeving. Wij bieden hieronder enkele gratis modelcontracten aan, a.h.w. als “the next best thing”, te gebruiken op eigen risico, te vermijden voor onervaren gebruikers. De zorgvuldige contractspartij laat zich bijstaan door een advocaat.

Aandeelhouders - Aandelentransacties en aandeelhoudersovereenkomsten

● Aandeelhoudersovereenkomst.  Klik hier voor een Nederlandstalige aandeelhoudersovereenkomst in Word-formaat (Shareholders Agreement).

● Share Purchase Agreement.  Klik hier voor een Engelstalige Share Purchase Agreement in Word-formaat (koop-verkoop van aandelen, SPA, Stock Purchase AgreementStock Transfer Agreement, met inbegrip van gebruikelijke reps and warranties).

Arbitrage

● Arbitrageovereenkomst.  Klik hier voor een Nederlandstalige arbitrageovereenkomst in Word-formaat.

● Convention d’arbitrage.  Klik hier voor een Franstalige Convention d’arbitrage in Word-formaat (arbitrageovereenkomst te ondertekenen voor wie een Franstalig geschil wil laten beslechten via arbitrage).

Bemiddelingsovereenkomst

● Mediation agreement.  Klik hier voor een Engelstalige bemiddelingsovereenkomst.

Confidentialiteit

● Confidentiality Agreement. Klik hier voor een Engelstalige confidentialiteitsovereenkomst in Word-formaat.

Dadingsovereenkomst

● Settlement Agreement.  Klik hier voor een Engelstalige Settlement Agreement in Word-formaat (dadingsovereenkomst waarbij een dispuut beëindigd wordt).

Dienstverleningsovereenkomst

● Dienstverleningsovereenkomst.  Klik hier voor een Nederlandstalige dienstverleningsovereenkomst in Word-formaat (samenwerkingscontract, zelfstandige dienstverlener).

Distributie

● Distributor Agreement.  Klik hier voor een Engelstalige distributieovereenkomst in Word-formaat.

Huur

● Handelshuurovereenkomst.  Klik hier voor een Nederlandstalige handelshuurovereenkomst in Word-formaat.

Vastgoed (zie ook onder Huur)

● Compromis de vente.  Klik hier voor een Franstalige verkoopscompromis in Word-formaat (onderhandse overeenkomst m.b.t. koop-verkoop van onroerend goed).

Offre d'achat d'un bien immobilier. Klik hier voor een Franstalig bod in Word-formaat (bod op een onroerend goed).

Vertrouwelijkheid

Zie onder Confidentialiteit