Leningsovereenkomst – modelcontract onderhandse lening

Leningsovereenkomst – kredietlijn tussen vennootschap als kredietgever en aandeelhouder als kredietnemer (met externe financiering voor de vennootschap) ● Onderhandse lening.  Klik hier voor een Nederlandstalige voorbeeldovereenkomst waarbij een vennootschap een kredietlijn verschaft aan haar aandeelhouder – Word-formaat (voorbeeldcontract onderhandse lening).

Vastgoed – voorbeeldcontracten

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vastgoedcontracten. Zeker voor aankoop of verkoop van onroerend goed verdient het aanbeveling de contracten die u ondertekent, te laten nakijken of opstellen door een notaris of advocaat. Klik op de link om de tekst te downloaden. Vastgoedcontracten Huur ● Handelshuurovereenkomst.  Klik hier voor een Nederlandstalige handelshuurovereenkomst in Word-formaat. Koop-verkoop ● Bod … Read more

Dienstverleningsovereenkomst – voorbeeldcontract

Dienstverleningsovereenkomst ● Dienstverleningsovereenkomst.  Klik hier voor een Nederlandstalige dienstverleningsovereenkomst in Word-formaat (samenwerkingscontract, zelfstandige dienstverlener).

Dadingsovereenkomst (minnelijke regeling)

Dadingsovereenkomst ● Settlement Agreement.  Klik hier voor een Engelstalige Settlement Agreement in Word-formaat (dadingsovereenkomst waarbij een dispuut beëindigd wordt).

Confidentialiteit – modelcontracten

Confidentialiteit ● Confidentiality Agreement. Klik hier voor een Engelstalige confidentialiteitsovereenkomst in Word-formaat. ● Non-Disclosure Agreement. Klik hier voor een Engelstalige Non-Disclosure Agreement (NDA) in Word-formaat.

Arbitrage – modeldocumenten

Arbitrage ● Arbitrageovereenkomst.  Klik hier voor een Nederlandstalige arbitrageovereenkomst in Word-formaat. ● Convention d’arbitrage.  Klik hier voor een Franstalige Convention d’arbitrage in Word-formaat (arbitrageovereenkomst te ondertekenen voor wie een Franstalig geschil wil laten beslechten via arbitrage).  

Aandelen – Aandelentransacties – Aandeelhoudersovereenkomsten

Aandeelhouders – Aandelentransacties en aandeelhoudersovereenkomsten ● Aandeelhoudersovereenkomst.  Klik hier voor een Nederlandstalige aandeelhoudersovereenkomst in Word-formaat (Shareholders Agreement). ● Share Purchase Agreement.  Klik hier voor een Engelstalige Share Purchase Agreement in Word-formaat (koop-verkoop van aandelen, SPA, Stock Purchase Agreement, Stock Transfer Agreement, met inbegrip van gebruikelijke reps and warranties).  

Ingebrekestelling: inhoud en voorbeeld

Hieronder vindt u enkele tips m.b.t. de inhoud van een ingebrekestelling, alsook enkele voorbeelden van een ingebrekestelling.  U kan ook hier klikken voor een versie in Word-formaat. (Hoewel het zelf opstellen van een ingebrekestelling uiteraard mogelijk is, verdient het toch aanbeveling een advocaat te raadplegen.) De volgende elementen worden best vervat in een ingebrekestellling: Vermeld … Read more