Aandeelhoudersgeschillen

Rechtbankprocedures m.b.t. aandeelhoudersgeschillen zijn meestal duur en tijdrovend. Wie op lange termijn kosten en energie wil uitsparen, laat zich best in een zo vroeg mogelijk stadium adviseren (en maakt gebruik van de CEDIRES arbitrageclausule in iedere aandeelhoudersovereenkomst).

Zelfs al zijn er meningsverschillen op persoonlijk vlak, dan nog kan het mogelijk zijn een regeling te treffen die voor alle partijen aanvaardbaar is en die de onderneming doet overleven.

Zelfs wanneer een rechtbankprocedure reeds werd aangevat, dan nog blijft het mogelijk om via bemiddeling een regeling buiten de rechtbank te bereiken.

Wanneer er aan beide zijden een oprecht verlangen bestaat om een regeling te treffen, is bemiddeling de voor de hand liggende oplossing: een neutrale persoon, opgeleid als bemiddelaar, begeleidt de partijen bij de zoektocht naar een regeling die voor allen aanvaardbaar is. Bij een geslaagde bemiddeling liggen de kosten en het tijdsverloop aanzienlijk lager dan bij een rechtbankprocedure.

Onze leden hebben aanzienlijke ervaring op het vlak van bemiddeling en zij hebben een succesvolle track record bij het oplossen van aandeelhoudersconflicten via bemiddeling.

Soms kan een oplossing niet worden bereikt via bemiddeling, maar in dat geval kan het geschil worden beslecht via arbitrage georganiseerd door CEDIRES. Partijen zijn dus hoe dan ook zeker van een oplossing.