Familiale conflicten

Familiale conflicten blijken in de praktijk vaak erg destructief.  Niet zelden zijn er alleen verliezers (met uitzondering van de advocaten...). De impact op de levenskwaliteit van de betrokken partijen kan bijzonder ingrijpend zijn. De combinatie van een familiaal conflict en een rechtbankprocedure, is het perfecte recept voor jarenlange bitse strijd en doffe ellende. Een rechtbankprocedure is niet het meest geschikte instrument voor de oplossing voor een familiaal conflict. De rechter dient de ganse situatie noodgedwongen te analyseren vanuit juridisch perspectief en te reduceren tot wat juridisch relevant is. Een partij kan een vordering in rechte instellen, de andere partij een tegenvordering en vervolgens moet de rechter die vorderingen ontvankelijk of onontvankelijk, en vervolgens (geheel of gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, op basis van abstracte en algemene wettelijke regels. Andere mogelijkheden heeft de rechter niet.

Waarom is er een conflict? Hoe is het ontstaan? Had het kunnen worden vermeden? Zit er iets achter (misschien iets waarmee een partij niet helemaal in het reine is met zichzelf?)? Communiceren de partijen nog op een gezonde manier met elkaar? Hebben ze nog gemeenschappelijke belangen? Wat zouden ze kunnen bereiken middels een rechtbankprocedure? Binnen hoeveel tijd en tegen welke kost? Wat is een realistisch scenario waarmee beide partijen kunnen leven? Is er een werkbare oplossing? Gaat het conflict echt over datgene waarover het lijkt te gaan, of gaat het in werkelijkheid over iets anders, iets onuitgesproken?

Dat zijn uit de losse pols al minstens 10 fundamentele vragen, waarop men van de rechter geen antwoord mag verwachten. Sterker nog, een debat over zulke vragen zal voor een rechtbank niet eens plaatsvinden noch kunnen plaatsvinden, gelet op de aard en doelstellingen van een rechtbankprocedure.

Wie een familiaal conflict echt wil oplossen, in plaats van het voor de rechtbank uit de hand te doen lopen ten nadele van beide partijen, kiest best voor bemiddeling.  Als er ook sprake is van zakelijke aspecten, kiest men best voor bemiddeling-arbitrage (med-arb), zodat iedereen zeker is van een oplossing.

In het kader van een familiale bemiddeling wordt rekening gehouden met alle aspecten van het conflict en wordt alles op tafel gelegd, zonder de problematiek te reduceren tot de juridische invalshoek.

Bij een familiale bemiddeling is de missie trouwens niet noodzakelijk beperkt tot “damage control”, maar kan ook gepeild worden naar (en gewerkt worden aan) mogelijk herstel van de familiale relatie vooraleer het echt te laat is.

Verschillende vooraanstaande experten op het vlak van familiale bemiddeling zijn lid van Cedires.  Wij menen dan ook dat u bij ons aan een beter adres bent, wanneer u verwikkeld bent in een familiaal conflict, dan bij de rechtbank. En dit ongeacht of het gaat om een conflict dat sluimerend is, of beginnend, of volledig uitgebarsten, dan wel reeds totaal uit de hand gelopen.

Wacht niet te lang, laat het niet te ver komen, maar neem contact met ons vooraleer het echt te laat is.  Ook als een situatie echt hopeloos is of lijkt, neem dan contact met ons, vooraleer de gevolgen van het conflict niet meer te overzien zijn.

Binnen Cedires hebben we ook bijzondere expertise in huis op het vlak van conflicten tussen familiale aandeelhouders.

Conflicten waarbij familiale en zakelijke aspecten met elkaar verstrengeld zijn willen oplossen voor een rechtbank, blijkt in de praktijk zelden een goed idee.  Ook als men het nergens nog over eens is, kan men het er toch maar beter over eens zijn om een familiaal conflict niet via een rechtbank op te lossen.