Welkom bij CEDIRES

CEDIRES is een gespecialiseerd Centrum voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR, alternative dispute resolution).

Procederen voor de rechtbank vertoont allerlei nadelen: niet zelden duren procedures meerdere jaren, het kostenplaatje kan erg hoog oplopen, er bestaat jarenlange onzekerheid, het conflict wordt uitsluitend benaderd vanuit een juridische logica, enz.

Vanuit de wetenschap dat rechtbankprocedures vaak bron zijn van tijdverlies, jarenlange onzekerheid, hoog oplopende kosten, en niet zelden (dure en tijdrovende) discussies over allerlei procedurekwesties die met de grond van de zaak niets te maken hebben, is CEDIRES ontstaan. De aanpak binnen CEDIRES is dan ook alles wat een rechtbankprocedure niet is.

Binnen CEDIRES lossen wij geschillen snel en tegen aanvaardbare kostprijs op. Door gebruik te maken van onze diensten, kunnen partijen om te beginnen de lijdensweg van een rechtbankprocedure vermijden. Daarnaast blijkt een oplossing die aanvaardbaar is voor alle partijen, ook geregeld te leiden tot het herstel van een commerciële relatie.