Onze werkwijze

Het dienstenpakket dat wij aanbieden bestaat in essentie uit het volgende:

  • analyse en evaluatie van de litigation policy (het geschillenbeslechtingsbeleid) van uw onderneming;
  • informatieverschaffing over onze diensten (wat kunnen we voor u doen, hoe kan uw onderneming besparen op kosten m.b.t. geschillenbeslechting, wat moet u concreet doen, welke kosten zijn verbonden aan bemiddeling en arbitrage via CEDIRES, wat is de juridische waarde van een akkoord na bemiddeling of van een arbitrale uitspraak, wat kunnen we doen voor grote ondernemingen, KMO’s of particulieren): gratis;
  • contactname met uw tegenpartij na het ontstaan van een geschil, teneinde de tegenpartij (of tegenpartijen) ervan te overtuigen te kiezen voor geschillenregeling via CEDIRES: gratis;
  • nazicht en verbetering van uw bestaande standaardcontracten en algemene voorwaarden: gratis (*);
  • advies bij het opstellen van contracten en contractuele documenten zoals algemene voorwaarden;
  • bemiddeling (bij CEDIRES in principe een voorafgaand stadium van arbitrage, d.w.z. als de bemiddeling geen akkoord oplevert, wordt de zaak toch afgehandeld en wordt het geschil opgelost via arbitrage);
  • arbitrage (in hoge mate vergelijkbaar met rechtbankprocedures, behalve dat een rechter wordt aangeduid door de overheid, een arbiter daarentegen wordt door de partijen gekozen, of door CEDIRES aangeduid op verzoek van de partijen);
  • andere vormen van buitengerechtelijke geschillenoplossing, o.m. (a) “early case assessment”, d.i. een versnelde afhandeling van een reeds hangende rechtszaak (wordt bij ons georganiseerd als een variante van arbitrage, dus een bindende procedure met de garantie dat het geschil wordt beslecht); (b) mini-trial: een mini-trial panel bestaat uit een onpartijdige en onafhankelijke voorzitter, naast twee andere leden die behoren tot het management van beide partijen, het resultaat van een mini-trial is een minnelijke regeling, als er geen oplossing bereikt wordt, beslist de voorzitter zoals in arbitrage; (c) andere formules, al dan niet op maat van de noden van de zaak (bv. med-arb-med).

(*) De hierboven als gratis aangeduide diensten gemarkeerd met een asterisk zijn gratis in zoverre het gaat om nazicht en advies van geschillenbeslechtingsclausules (bemiddelings- en/of arbitrageclausules) of bemiddelings- en arbitrageovereenkomsten, of andere varianten van ADR (alternative dispute resolution) clausules en overeenkomsten.