Voordelen van arbitrage

De voordelen van arbitrage omvatten:

• arbitrage is meestal veel sneller dan een rechtbankprocedure; het is ook mogelijk om een maximale duur van de ganse procedure te bepalen;

• in tegenstelling tot bij rechtbankprocedures, kunnen partijen een arbiter kiezen die relevante praktische ervaring of expertise heeft;

• arbitrage kan worden gecombineerd met andere mechanismen van geschillenoplossing (bv. bij med-arb of arb-med), teneinde een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is;

• de procedure verloopt bij arbitrage met gesloten deuren - er is geen negatieve publiciteit;

• in tegenstelling tot bij een rechtbankprocedure, zijn de beroepsmogelijkheden bij arbitrage zeer beperkt; hierdoor wordt de totale duur van de afhandeling van het geschil in belangrijke mate ingeperkt.

• dank zij de bepalingen van het Verdrag van New York van 1958, zijn arbitrale uitspraken over het algemeen gemakkelijker uitvoerbaar te maken in het buitenland in vergelijking met vonnissen van een rechtbank;

• arbitrage is vaak goedkoper dan een rechtbankprocedure, en is flexibeler, commerciëler en informeler dan een procedure voor de rechtbank.