Voordelen van med-arb

De voornaamste voordelen van med-arb zijn:

• Alle voordelen van bemiddeling (d.i. de "med" in med-arb) blijven onverkort van toepassing;

• Een gewone bemiddeling heeft een levensgroot nadeel, nl. als zij mislukt (dus geen akkoord oplevert waar beide partijen zich achter kunnen scharen), dan was de bemiddelingspoging een verlies van tijd, geld en energie. Dit belangrijke nadeel van een gewone bemiddeling, wordt bij med-arb uitgeschakeld;

• Med-arb biedt de garantie dat het conflict aan het einde van de rit opgelost raakt - hetzij door een akkoord als resultaat van de bemiddeling, hetzij door een arbitrale uitspraak indien er geen akkoord uit de bus komt (of geen akkoord bereikt wordt over alle aspecten).

Klik hier voor meer informatie over med-arb en andere hybride mechanismen van buitengerechtelijke geschillenoplossing.