Arbitragebeding

Zodra u inziet dat een procedure voor de rechtbank een onnodige besteding van tijd en geld is, is het eenvoudig te kiezen voor geschillenbeslechting door CEDIRES. Het volstaat het CEDIRES arbitragebeding op te nemen in uw contracten.

U kan de onderstaande clausule kopiëren of u kan ook hier klikken voor een Word versie:

Alle geschillen m.b.t. de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

De partijen zullen de arbitrage laten voeren krachtens het Procedure-Reglement van CEDIRES, door een scheidsgerecht aangeduid overeenkomstig het Procedure-Reglement van CEDIRES (www.cedires.be).

Het scheidsgerecht zal samengesteld zijn uit drie arbiters.

De plaats van de arbitrage is Brussel.

De taal van de arbitrage zal de taal van onderhavige overeenkomst zijn, bijgevolg het Nederlands.

De toepasselijke rechtsregels zijn die van het Belgisch recht.

De partijen sluiten uitdrukkelijk de mogelijkheid uit van enige vordering tot nietigverklaring tegen de arbitrale uitspraak, voor zover zulks krachtens het toepasselijke recht mogelijk is.

Bovenstaande clausule mag vanzelfsprekend worden aangepast.

Gebruikelijke wijzigingen aan de clausule luiden als volgt:

“Het scheidsgerecht zal samengesteld zijn uit één arbiter.”

Vermijd wel een aanpassing naar “twee arbiters”, aangezien dat onder Belgisch recht niet mogelijk is.

“De plaats van arbitrage is ________________.”

Het staat de partijen vrij de plaats van arbitrage te kiezen, in functie van wat zij verkiezen.

Ook de taal van arbitrage mag u veranderen, aangezien wij werken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits. We hebben bovendien onmiddellijke toegang tot een uitgebreid internationaal netwerk van specialisten uit allerlei landen die in vele andere talen kunnen werken.

Om dezelfde reden kan u ook het toepasselijk recht wijzigen.

Zodra een conflict ontstaan is op basis van een contract waarin geen arbitragebeding is opgenomen (of een arbitragebeding van een andere arbitrage-instelling), kan de zaak nog nog steeds voor CEDIRES worden gebracht, indien beide partijen daarmee hun akkoord betuigen. Het volstaat daartoe een arbitrageovereenkomst af te sluiten.

Klik hier voor een voorbeeld van zo'n overeenkomst.