Leden

Kris Wagner, voorzitter van CEDIRES. Dr. Kris Wagner (bac. phil., KUL, lic. iuris, KUL, LL.M., Harvard, dr. iur., KUL), is advocaat. Hij is partner bij advocatenkantoor Holmes Kirby.

● Bertrand Asscherickx (doctor in de rechten, KU Leuven, licentiaat in het notariaat, KU Leuven, 1970) is advocaat aan de balie te Brussel en managing partner bij Racine & Vergels. Hij was assistent aan de UFSAL te Brussel (1970-1971), plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel (1988-2006), lid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (1992-1997) en praktijklector aan de KU Leuven (1999-2004). Hij was Stafhouder van de Balie te Brussel (2002-2004) en Voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie (2005-2007). Sinds 1 september 2008 is hij tevens Belgisch vertegenwoordiger bij de CCBE (Conferentie van Europese Balies).

● Dominique Blommaert is advocaat aan de balie te Brussel. Hij is verbonden aan Janson Baugniet sinds 1994, waar hij vennoot werd sinds 1998. Hij is licentiaat in de rechten (1988, KUL) en de geschiedenis (1987, KUL) en behaalde een licentie in economisch recht (1989, ULB). Dominique Blommaert is wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent sinds 1990. Hij staat aan het hoofd van het departement banking & finance van Janson Baugniet, waar hij o.m. financiële instellingen bijstaat. Hij staat bekend als expert inzake kredietrecht, met inbegrip van consumentenkrediet en hypothecair krediet. Hij adviseert o.m. m.b.t. de juridische aspecten van de creatie van nieuwe financiële en bancaire producten, vermogensbeheer, financiële structuren en zekerheden.

● Alain Colmant

● Christa Cantieni Cunin

● Arnaud David

● Astrid de Bandt

● Jean-Pierre de Bandt

● Elfri De Neve (lic. iur., 1983, VUB) is advocaat te Oudenaarde. Hij legt zich toe op o.m. aannemingsrecht, beslagrecht, betalingsverkeer, consumentenkrediet, handelsrecht en schuldbemiddeling. Hij volgde de opleiding als bemiddelaar (familiezaken evenals burgerlijke en handelszaken). Hij is oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift Info@law. Elfri De Neve is tevens auteur van www.elfri.be, de grootste open juridische site van het land.

● Elisabeth de Pitteurs de Budingen is advocaat aan de balie te Namen sinds 1986. Zij is tevens plaatsvervangend vrederechter en ere-consul van het Groot-Hertogdom Luxemburg.

● Claude Devoet

● Jos Dumortier studeerde rechten aan de KU Leuven, het Centre Européen Universitaire in Nancy (FR), de universiteit van Heidelberg, en informatiewetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles. Hij is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, doceert informatie- en communicatierecht, en is de oprichter en directeur van het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI), de juridische onderzoeksgroep in het kerndepartement “Security” van het IBBT. In deze onderzoeksgroep is hij met een twintigtal jonge onderzoekers actief in diverse Europese, federale en Vlaamse onderzoeksprojecten over juridische vraagstukken met betrekking tot ICT. Hij treedt geregeld op als expert voor de Europese Commissie en voor diverse overheidsinstanties, zetelt in talrijke adviesraden en redactiecomités en is auteur of co-auteur van verschillende honderden boeken en wetenschappelijke bijdragen. Zo is hij o.m. editor van de International Encyclopedia of Cyberlaw. Jos Dumortier is tevens advocaat aan de balie van Brussel, partner in het kantoor Time.lex, gespecialiseerd in informatie- en technologierecht.

● Damien d’Ursel

● Brigitte Fauconnier

● Frank Fleerackers, Lic.Iuris, B.Phil., LL.M., Dr.Iur., studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven, King’s College (UK), het MIT-Massachusetts Institute of Technology en Harvard University (USA), waar hij aan de Harvard Law School tot Master of Laws promoveerde. Als advocaat te Brussel was hij voorzitter en openingsredenaar van het Vlaams Pleitgenootschap en hij zetelde in de Raden van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Orde/Vereniging van Vlaamse Balies. Hij hield toezicht op de naleving van de juridische deontologie, zetelde in de commissies rechtsonderwijs en -beleid van de Nationale Orde van Advocaten. Frank Fleerackers doceert/doceerde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Brussel (HUB), aan de KU Leuven en de European Academy of Legal Theory, inter alia Recht en Onrecht, Grondslagen van het Recht, Rechtstheorie, Juridische Conflictanalyse, Alternatieve Geschillenregeling, Rechts- en politieke filosofie. Hij doceert eveneens onderhandelingstheorie en –praktijk aan de VU Brussel en ontving aanstellingen tot “visiting scholar” aan het MIT-Massachusetts Institute of Technology en tweemaal aan Harvard. Als advocaat is hij eveneens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Prof. dr. Fleerackers was decaan van de rechtsfaculteit KU Brussel en is algemeen voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici. Hij zetelt tevens in de Hoge Raad voor de Justitie en maakt deel uit van de Benoemings- en Aanwijzingscommissie voor de magistratuur.

● Jan Ghysels

● Olav Haazen is advocaat bij de federale en statelijke rechtbanken van New York en sinds 1998 lid van de New Yorkse Balie. Hij richt zich voornamelijk op commerciële contracten en aansprakelijkheid, financieel recht, mededinging, sport- en mediarecht en grensoverschrijdende collectieve acties en heeft ruime ervaring met beroepsprocedures, inclusief als amicus voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Haazen is tevens hoogleraar in Leiden waar hij comparative civil procedure and cross-border litigation doceert. Hij publiceerde onder meer twee boeken en ruim 40 artikelen en noten over aansprakelijkheid, verzekering, staatsrecht en Europese privaatrechtelijke eenmaking. Hij doceerde aan onder meer Stanford, Harvard en Oxford. Hij promoveerde in 2001 cum laude in Tilburg en studeerde daarvoor aan de Harvard Law School (LL.M., 1997), University of Oxford (M.Jur., 1994), Universiteit Leiden (lic. iur., 1993) en Institut d’études politiques de Paris (1992).

● Jacques Herbots studeerde van 1955 tot 1960 rechten, economische wetenschappen en Thomistische wijsbegeerte, en studeerde daarna aan het Bologna Centre van de John Hopkins University. In 1963 werd hij docent aan de Lovanium Universiteit in Kinshasa in de vakken Verbintenissenrecht en Zakenrecht. In 1969 werd hij benoemd tot docent voor het seminarie Verbintenisen en het college bronnen en beginselen van het recht. Hij was verder onder meer decaan van de rechtsfaculteit van de KU Leuven (1993-1999), advocaat, assessor in de afdeling wetgeving van de Raad van State, en plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel. Hij doceerde ook aan het King’s College te Londen en aan de Faculté Internationale de Droit Comparé in Straatsburg. Hij behaalde tevens de graad van reserve-luitenant-kolonel in het Belgisch leger. Hij was na zijn emeritaat als gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven tevens lid van de Hoge Raad voor de Justitie (2000-2004).

● Jean Herveg is advocaat aan de balie te Brussel (sinds 1993) en lid van het “Centre de Recherche Information, Droit et Société” (Universiteit van Namen, sinds 2000).

● Patrick Kileste

● Bernard Mailleux (Lic. Rechten KUL 1978 – onderscheiding) is advocaat aan de Balie te Tongeren sedert 1980 en vennoot bij ConSenso-advocaten. Hij was onder andere Stafhouder van de balie van Tongeren in 2002-2004, is auteur bij Kluwer inzake Gerechtelijk Akkoord en Faillissement, Gastdocent PHL Handels- & Insolventierecht. Hij is tevens plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Tongeren en Voorzitter van een Tuchtkamer van de balies Antwerpen-Limburg.

● Harold Minjauw

● Lieven Peeters is vennoot bij ALTIUS. Hij staat mee aan het hoofd van het Regulatory & Real Estate team. Hij is een gerenommeerd expert op het gebied van bouw- en vastgoedtransacties met een sterke achtergrond in contractenrecht en algemeen handelsrecht. Hij wordt als dusdanig ook erkend door onder meer Chambers Europe, Legal500, PLC Which Lawyer en World Leading Experts. Hij ontving ook de “Client Choice Award 2011 - category Commercial Property” van de International Law Organisation. In zijn vastgoedpraktijk begeleidt en adviseert hij cliënten over alle aspecten van vaak complexe vastgoedgerelateerde transacties waaronder het structureren van vastgoedprojecten, overnames en fusies in vastgoed, sale-and-leaseback transacties, joint ventures, leasing, publiek-private samenwerking en split structures. Lieven Peeters adviseerde in verscheidene grote transacties op de Belgische markt die betrekking hadden op verschillende shopping centra, kantoorgebouwen, commercieel vastgoed, distributiecentra en stedelijke ontwikkelingsprojecten. Hij is gespecialiseerd in een aantal nicheproducten zoals rusthuizen en gemengde vastgoedprojecten. Lieven Peeters studeerde af aan de Katholieke Universiteit Leuven (Lic. Jur. 1995) en behaalde een LL.M. aan de University of Virginia (1996). In 1996 werd hij toegelaten tot de Brusselse balie. Hij werkte 14 jaar bij het kantoor Linklaters (voorheen De Bandt, Van Hecke & Lagae).

● Michel Peruch (burgerlijk ingenieur, U.Lg., AMP, Harvard Business School, ICF certified coach) is bedrijfsleider en executive coach (Brussel).

● Flip Petillion

● Guy Schepers (°1948) is Licentiaat in de Rechten (K.U.L. 1972) en evolueerde van advocaat over counsel tot scheidsrechter in bouw- en handelsgeschillen.

● Dominique Smeets

● Alex Tallon (cand. iur. FUNDP, lic. iur. KUL 1981) is advocaat aan de balie te Brussel en vennoot bij Praetica. Hij was Stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel (2008-2010). Hij is tevens voorzitter geweest van het Vlaams Pleitgenootschap (1994-1995). Hij is lid van de redactie van Ingénieur Conseil.

● Robbie Tas is vennoot bij het advocatenkantoor Curia te Leuven. Hij behaalde diploma's aan de K.U. Leuven (1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten). Van 1994 tot 2002 was hij assistent vennootschapsrecht bij Prof. Dr. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven, waar hij doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA. Van 1997 tot 2003 nam hij mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus. Hij is sinds 2004 docent in de "Master na Master Vennootschapsrecht" aan de K.U. Brussel. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.). Hij is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en geeft geregeld lezingen over deze materies. Daarnaast is hij ook secretaris van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Hij begon zijn praktijk als advocaat in 1995 bij De Bandt Van Hecke & Lagae (thans Linklaters) te Brussel en startte in 2000 een eigen kantoor in Leuven. In 2002 werd hij vennoot bij het Leuvense kantoor Maxius, waar hij de afdeling vennootschapsrecht leidde. Op 1 oktober 2006 stond hij als vennoot mee aan de wieg van het kantoor Curia.

● William Timmermans is vennoot bij Altius.  Hij staat aan het hoofd van het departement Regulatory & Real Estate. Lic. iur., KUL, 1995, LL.M., Harvard, 1996.

● Paul Van den Bulck is lid van de balies van Brussel en Parijs. Hij beoefent zijn rechtspraktijk in België en in Frankrijk. Hij is vennoot bij het advocatenkantoor McGuireWoods LLP. Hij focust op auteursrecht, merkenrecht, domeinnamen, octrooien, bescherming van tekeningen en modellen, en de juridische aspecten inzake biotechnologie, media en entertainment (met inbegrip van kansspelen), nieuwe technologieën, persoonsgegevens en marktpraktijken. Hij treedt geregeld op als bemiddelaar en arbiter inzake intellectuele eigendom, informatietechnologie en handelsrecht. Hij vertegenwoordigt cliënten in een brede waaier van industrieën (consumenten- en industriële producten, entertainment, technologie en software, mode- en luxegoederen, enz.). Hij onderwijst aan de Université Panthéon-Assas Paris II (IP arbitrage en bemiddeling) en aan de Université de Strasbourg (octrooien op software).

● Florence van de Putte is advocaat aan de balie te Brussel. Zij is voltijds actief als bemiddelaar en lid van de Federale Bemiddelingscommissie.

● Patrice Vanderbeeken

● Mario Van Santvoort

● Ignace Vernimme is advocaat. Hij is partner bij Stibbe.

● Francine Wachsstock

● Stephan Wagner

● Michaël Warson is partner van het Limburgse advocatenkantoor Advocom Advocaten & Bemiddelaars. Hij is actief als advocaat, curator en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij wordt geregeld aangesteld als bemiddelaar door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt in het kader van gerechtelijke bemiddelingen. Hij heeft een praktijkervaring van ruim 60 bemiddelingen (vrijwillig en gerechtelijk). Hij is tevens lid van de Algemene Vergadering van de OVB en lid van de ADR-commissie van de OVB evenals die van de Orde van Advocaten te Hasselt. Michaël Warson is lesgever in het kader van de permanente vorming georganiseerd onder auspiciën van de Federale Bemiddelingscommissie. Hij staat de commissie “Europees & Internationaal” van de Federale Bemiddelingscommissie bij als expert-raadgever. Hij is co-auteur van het boek “Praktische Gids Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken”.

● Guido Zians (lic. iur. 1987, UCL) is advocaat aan de balie te Eupen. Hij is medestichter van het kantoor Zians-Haas (St. Vith). Hij is Past-Voorzitter van de advocatenvereniging Belgavoka. Hij was Stafhouder van de Balie te Eupen (2008-2010). Hij is auteur van "Handbuch für Mieter und Vermieter", Grenz-Echo-Verlag, 1995, "Die Gesetze vom 7. und 13. April 1995, Abänderung der Gesetzgebung über die Handelsgesellschaften" (samen met de bedrijfsrevisoren Helmut THISSEN en Alain KOHNEN), IHK-Eupen, 1995, "Grundzüge des belgischen Gesellschaftsrechts, Steuerberaterkammern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, 2000", en andere publicaties op het gebied van het huur- en vastgoedrecht, handelsrecht en vennootschappenrecht.