Commerciële geschillen

De oplossing van commerciële geschillen, in ruime zin, is onze core business.

De nadelen van klassieke rechtbankprocedures zijn bekend: hoge kosten, lange duur, onzeker resultaat, een oplossing die vaak voor beide partijen geen voldoening schenkt, en last but not least betekent een dagvaarding voor de rechtbank meestal een finaal einde van een commerciële relatie.

In vele gevallen staat een rechtbankprocedure haaks op wat ondernemingen en ondernemers nodig hebben:
snelle, praktische en nuttige oplossingen, kostenbeheersing, geen tijdverlies door allerlei procedurele kwesties.

Werken met arbiters, bemiddelaars of bemiddelaars-arbiters die, zoals de leden van CEDIRES, actief zijn in de internationale zakenadvocatuur, garandeert dat degenen die het geschil zullen oplossen, beschikken over de juiste know-how en reflexen om een commercieel geschil op te lossen.

In de gevallen waar een vergelijk dan toch niet mogelijk is, zijn we ook in staat knopen door te hakken.  Onze ervaring met rechtbankprocedures staat ons toe op accurate wijze in te
schatten welke de meest waarschijnlijke uitkomst van een rechtbankprocedure zou zijn. Wanneer ons gevraagd wordt een geschil te trancheren (dus bij arbitrage, dan wel bij bemiddeling-arbitrage), gaan we in beginsel uit van een zuiver juridische logica. Billijkheidsoverwegingen kunnen een zekere invloed hebben, maar zijn in principe niet doorslaggevend. Op die manier worden willekeurige resultaten vermeden.

We gaan uit van een praktische en pragmatische rechtsopvatting, zonder verloren te lopen in theoretische beschouwingen. Zoals O.W. Holmes het zei: “The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law.”

Wij lossen geschillen op middels een oplossing gedragen door alle partijen, en als dat niet lukt, zijn we in staat een oplossing aan te reiken die zo nauw mogelijk aansluit bij wat van een procedure voor de rechtbank zou mogen worden verwacht.

Bijzondere expertise hebben we in huis op het gebied van:

 • banking and finance;
 • bouwprojecten;
 • complexe contracten;
 • conflicten tussen aandeelhouders;
 • conflicten tussen familiale aandeelhouders;
 • distributiegeschillen;
 • internationaal handelsrecht;
 • mislukte automatiseringen;
 • mislukte vastgoedtransacties;
 • post-acquisitie geschillen;
 • private equity;
 • projectfinanciering;
 • venture capital.

Door de aard van arbitrage, ver van alle nieuwsgierige blikken, zijn we in staat te werken in uiterste discretie, wederom in tegenstelling tot klassieke rechtbankprocedures, waar openbaarheid van de terechtzitting (niet alleen voor het publiek, maar ook voor journalisten…) als een grondrecht geldt.

Vanuit onze expertise als arbiters en bemiddelaars, zijn we tevens in staat op te treden in een vroeg stadium van een (ontluikend) commercieel conflict, nl. als bemiddelaars wanneer contractuele onderhandelingen dreigen vast te lopen. Ook in die situaties waarderen onze opdrachtgevers onze know-how, onze praktische en pragmatische ingesteldheid en onze discretie.

Niet alleen voor of na, maar ook tijdens een commerciële relatie kunnen geschillen ontstaan. Voor geschillen die ontstaan n.a.v. een specifiek twistpunt tijdens een commerciële relatie, kan naast de elders reeds genoemde technieken ook de figuur van de bindende derdenbeslissing haar nut bewijzen. We doen dan bijvoorbeeld, op basis van informatie die we inwinnen in de markt en bij de partijen, aan prijsbepaling.