Bindende derdenbeslissing

De volledige tekst van vele van de onderstaande referenties is beschikbaar door erop te klikken:

– Caprasse, Olivier, "De la tierce décision obligatoire", J.T. 1999, 565.

– Caprasse, Olivier, "Tierce décision obligatoire et violation d'une règle de procédure conventionnelle arrêtée par les parties", J.L.M.B. 2003, 1381.

– Georges, F., "L'étendue des pouvoirs du juge confronté à la tierce décision obligatoire", J.L.M.B. 2011.

– Storme, M.L. & Storme, M.E., “De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht”, Preadvies voor de Jaarvergadering 1985 van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Tijdschrift voor Privaatrecht 1985, p. 713-748, internet publication, source: http://www.storme.be/bindendederdenbeslissing.pdf [full text available].

– Storme, M.L., “La tierce décision obligatoire ou l’avis obligatoire comme moyen de prévention des litiges”, Rev. dr. int. dr. comp. 1985, p. 285, internet publication, source: http://storme.be/StormeTiercedecision1985.pdf [full text available].